Cinergia Cinergia

REFER – Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació

Segons indica l’informe Energy Efficiency Status Report de la comissió europea, el 26.6% del consum de l’energia i el 29.71% de l’electricitat es degut al consum en edificis. El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable …

Read more Read more

Would you like to subscribe to our newsletter?


by Luzerta